VNPT THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG NĂM 2022

08-29-2022 15:07:43 GMT+7
|

Nằm trong kế hoạch đào tạo, đánh giá chất lượng lao động hàng năm, trong các ngày từ 27-28/8/2022, Viễn thông Thái Nguyên tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng lao động năm 2022, qua đó có những biện pháp phù hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức hoạt động SXKD tại đơn vị.

Đối tượng kiểm tra nhóm lao động trực tiếp của các Trung tâm Viễn thông, Trung tâm Điều hành thông tin và Trung tâm Công nghệ thông tin, gồm 2 phần thi: lý thuyết và thực hành.
Phần thi lý thuyết được thực hiện trên hệ thống E-Learning, tập trung vào các kiến thức cơ bản của từng nhóm chức danh công việc như: triển khai sản phẩm dịch vụ CNTT và dịch vụ số của VNPT cung cấp, Fiber VNN, MyTV, hàn nối, đo kiểm cáp quang, kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng (đối với Nhân viên kỹ thuật địa bàn, nhân viên tổ mạng), lắp đặt – bảo dưỡng và xử lý sự cố trạm BTS-eNoteB, Xử lý Badcell, Bảo dưỡng cấp 3 BTS/NodeB/eNode B… (Nhân viên hạ tầng), Đo kiểm tối ưu mạng di động, Vận hành - Bảo dưỡng và xử lý sự cố trạm BTS eNoteB (4G), xử lý Badcell mạng vô tuyến (Nhân viên vô tuyến)…Phần thực hành, người lao động được kiểm tra thực tế các nội dung phù hợp công việc được giao phụ trách.
Đối với nhóm lao động gián tiếp, Viễn thông Thái Nguyên tổ chức kiểm tra đánh giá thông qua làm bài thi viết, trắc nhiệm về chuyên môn nghiệp vụ và Báo cáo công tác, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD.
Một số hình tại tại đợt kiểm tra, đánh giá:
 
 
 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp