VNPT Thái Nguyên - Trưởng ban Biên tập: Nguyễn Việt Bắc

Trụ sở: Số 10, Cách Mạng Tháng 8, TP. Thái Nguyên, T. Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.800126
Fax: 800126

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp