TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VNPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GỬI THƯ KHEN THƯỞNG VÀ BIỂU DƯƠNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT (15-11-2021)

Sáng ngày 15/11/2021, tại Trung tâm Viễn thông Định Hóa, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng địa bàn VNPT Định Hóa, Giám đốc TTVT Định Hóa đã thừa ủy quyền Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trao thư và khen thưởng cho đồng chí Nguyễn Tuấn Đạt, nhân viên Trung tâm Viễn thông Định Hóa về hành động tốt đẹp "nhặt được của rơi trả người đánh mất". Dưới đây là toàn văn thư khen của đồng chí Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

NGUYỄN TUẤN ĐẠT - TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT ! (10-11-2021)

“Nhặt được của rơi đem trả người mất” là một nét đẹp được phát huy, lan tỏa từ văn hóa văn hóa VNPT, anh Nguyễn Tuấn Đạt, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Viễn thông Định Hóa, Viễn thông Thái Nguyên chính là tấm tiêu biểu trong thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

KHẨU HIỆU (15-12-2016)

"LÃNH ĐẠO TIÊN PHONG TRÊN DƯỚI ĐỒNG LÒNG"

SỔ TAY VĂN HÓA VNPT (15-12-2016)

BỘ TÀI LIỆU VĂN HÓA VNPT (Ban hành kèm theo QĐ số 65 /QĐ-VNPT-HĐTV-TĐTT, ngày 5 / 5 /2014 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam)
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp