VNPT ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

07-12-2022 14:46:08 GMT+7
|

Nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, qua đó xây dựng các giải pháp cụ thể thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2022. Ngày 11/7/2022, VNPT địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên; các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thái Nguyên.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo đánh giá kết quả và kế hoạch hành động đối với các nhóm giải pháp về di động, băng rộng cố định, MyTV và số cá nhân; đánh giá về chất lượng mạng lưới và dịch vụ, thực hiện bộ chỉ số trải nghiệm khách hàng; kết quả dịch vụ Công nghệ thông tin, chuyển đổi số nội bộ và giải pháp, kế hoạch hành động trong 6 tháng cuối năm 2022.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được và những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất – kinh doanh tại từng đơn vị, Hội nghị đã thảo luận thẳng thắn, chỉ ra nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp, kế hoạch hành động phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất - kinh doanh năm 2022.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị tập trung thực hiện các tốt những giải pháp trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc TTKD báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trên địa bàn 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Đồng chí Nguyễn Việt Bắc, Phó Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên báo cáo kết quả dịch vụ Công nghệ thông tin, chuyển đổi số nội bộ và giải pháp, kế hoạch hành động trong 6 tháng cuối năm 2022
Các địa bàn cấp II tham luận kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
Nguyễn Thoa

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp