KHỐI THI ĐUA TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM 2024

04-20-2024 14:40:43 GMT+7
|

Ngày 10/4/2024, tại trụ sở VNPT Thái Nguyên, Khối thi các đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh Thái nguyên tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2024. Đồng chí Lục Vũ Khanh, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, Trưởng Khối thi đua năm 2024 chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Khiêm, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua; các đồng chí Lãnh đạo phòng, cán bộ phụ trách công tác thi đua của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh và các đơn vị thuộc Khối thi đua.

 

Đồng chí Vũ Hồng Khiêm, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2024 các đơn vị thành viên trong khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối nhằm từng bước nâng cao hiệu quả thi đua.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến, bổ sung hoàn thiện Quy chế hoạt động, bảng chấm điểm, Kế hoạch hoạt động, Phát động thi đua của Khối năm 2024.

 

Đồng chí Lục Vũ Khanh, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, Trưởng Khối thi đua báo cáo dự thảo các văn bản hoạt động của Khối

Hội nghị cũng đưa ra thảo luận các vấn đề về công tác khen thưởng; đề xuất lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét các nội dung có liên quan đến công tác khen thưởng để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần thi đua của các đơn vị trong Khối.

 

Hội nghị sôi nổi thảo luận

Kết thúc hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khối đã thống nhất ký giao ước thi đua với quyết tâm đổi mới sáng tạo, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2024.

 

 

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp