THÔNG BÁO

03-02-2024 08:22:22 GMT+7
|

Viễn thông Thái Nguyên thông báo Về việc: Lựa chọn tổ chức đấu giá Dự án: Nhượng bán thanh lý tài sản là cáp đồng đã hư hỏng, không còn khả năng tái sử dụng của Viễn thông Thái Nguyên đợt 1 năm 2024

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp