VNPT ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2024

12-30-2023 16:22:27 GMT+7
|

Nhằm triển khai các mục tiêu, giải pháp SXKD năm 2024 ngay từ những ngày đầu năm 2024, sáng ngày 29/12/2023, VNPT địa bàn Thái Nguyên đã tổ chức “Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024”

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Lục Vũ Khanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, cùng với sự tham của cán bộ chủ chốt của Viễn thông tỉnh Thái Nguyên và Trung tâm Kinh doanh Thái Nguyên
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hải – Phó giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, Giám đốc TTKD VNPT Thái Nguyên đã báo cáo đánh giá kết quả SXKD trên địa bàn năm 2023.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Kỹ thuật đầu tư, Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin đã báo cáo đánh giá chất lượng mạng lưới, công tác đầu tư CSHT, trải nghiệm khách hàng năm 2023.
Đồng chí Phạm Quang Thắng – Chủ tịch Công đoàn VNPT Thái Nguyên đã báo cáo tổng kết Công đoàn VNPT Thái Nguyên năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Tại hội nghị, các nhóm giải pháp đã trình bày 04 chuyên đề về kế hoạch sản xuất kinh doanh, dịch vụ di động, băng rộng cố định và dịch vụ Số.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng đại diện đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, phân tích nêu rõ những thuận lợi, thách thức cũng nhưng nguyên nhân của những tồn tại tại địa bàn năm 2023 đồng thời chỉ đạo một số định hướng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 trong đó lưu ý về nội dung triển khai dịch vụ số, động lực tăng trưởng, động lực công tác quản trị, xác định vai trò quan trọng của của nhân viên địa bàn, động lực tăng cường về hạ tầng công nghệ, và động lực quan trọng nhất là các phong trào thi đua năm 2024 cần làm quyết liệt, thực chất, các chương trình thi đua có đánh giá khen thưởng tốt để các đơn vị, cá nhân có động lực để thực hiện hiệu quả các chương trình.
Tại Hội nghị cũng đã triển khai phát động thi đua năm 2024, VNPT địa bàn Thái Nguyên QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH THỰC HIỆN THẮNG LỢI MỤC TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024
Một số hình ảnh tại hội nghị:
 
 
 
 

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp