ĐẢNG BỘ VNPT THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VNPT THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XX NHIỆM KỲ 2020-2025

03-25-2023 09:36:10 GMT+7
|

Ngày 23/3/2023, Đảng bộ VNPT Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trực tuyến qua cầu truyền hình.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Thị Nhài, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí Lục Vũ Khanh, Bí thư Đảng bộ, Trưởng đại diện VNPT tại địa bàn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy; Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ.

Với quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng bộ VNPT Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác của đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệu vụ được giao; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy quyền làm chủ tập thể của người lao động, đảm bảo đoàn kết nội bộ. Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, nội dung sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra hàng tháng và gắn với kết quả thực hiện; Công tác quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện đúng quy định, thường xuyên nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên kịp thời tuyên truyền, giáo dục giúp đỡ cán bộ, đảng viên trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ; 100% đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú theo Quy định.

Tại Hội nghị, đại diện các Chi bộ trực thuộc như: Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Trung tâm Kinh doanh, VNPT Thành phố Thái Nguyên, VNPT Phú Lương, VNPT Phổ Yên và Đoàn thanh niên VNPT Thái Nguyên, ... đã sôi nổi thảo luận về vai trò của tổ chức đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất – kinh doanh tại đơn vị,  làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Mai Thị Nhài-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Thị Nhài-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ VNPT Thái Nguyên đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Đồng thời đồng chí đề nghị những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Đảng bộ VNPT Thái Nguyên cần tập trung làm tốt các nội dung như: lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra; đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Đồng chí Lục Vũ Khanh, Bí thư Đảng bộ, Trưởng đại diện VNPT tại địa bàn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Thay mặt Đảng bộ VNPT Thái Nguyên, đồng chí Lục Vũ Khanh - Bí thư Đảng bộ, Trưởng đại diện VNPT tại địa bàn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các ý kiến tham luận tại Hội nghị và khẳng định tập thể Đảng bộ Viễn thông Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Thái Nguyên lần thứ XX.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến năm 2025 để Đảng bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ VNPT Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp