VNPT THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

01-10-2023 18:21:09 GMT+7
|

Ngày 07/01/2023, VNPT Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên và đại biểu được bầu từ các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả SXKD và thực hiện bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Viễn thông Thái Nguyên năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại với người lao động và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau đối thoại; dự thảo Quy chế nội bộ (sửa đổi, bổ sung) năm 2023.
Trong hội nghị, các đại biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến những vấn đề về mục tiêu, giải pháp thực hiện SXKD 2023, biện pháp nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần và môi trường làm việc của người lao động, các quy định, Nội quy, Quy chế nội bộ của đơn vị. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp và giải đáp những đề xuất, kiến nghị của các đại biểu.
Trên tinh thần tập trung, dân chủ, Hội nghị đã biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và dự thảo nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu thống nhất, thể hiện sự đồng thuận cùng ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị trong năm 2023.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Đồng chí Lục Vũ Khanh, Giám đốc VNPT Thái Nguyên Báo cáo kết quả SXKD và thực hiện bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Viễn thông Thái Nguyên năm 2022
 
 
Các đại biểu sôi nổi thảo luận
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
 
 
 
 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp