TRAO GIẢI THI ĐUA THÁNG 01 NĂM 2023

03-17-2023 11:30:39 GMT+7
|

Để biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh do VNPT Thái Nguyên phát động, qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua trong đơn vị, ngày 13/3/2023, VNPT Thái Nguyên tổ chức chương trình trao giải thi đua tháng 01 năm 2023 trực tuyến qua cầu truyền hình.

Tham dự Chương trình có đồng chí Lục Vũ Khanh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên; Các đồng chí Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn; Trưởng/phụ trách các đơn vị trực thuộc Viễn thông Thái Nguyên và đại diện các Tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng.

Tại Chương trình, Lãnh đạo VNPT Thái Nguyên đã biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt giải trong Chương trình thi đua tháng 01 năm 2023 và trao thưởng cho 04 tập thể đạt thành tích thi đua xuất sắc trong đợt này, bao gồm: Trung tâm Viễn thông Sông Công; Trung tâm Viễn thông Thành phố Thái Nguyên; Trung tâm Viễn thông Võ Nhai; Trung tâm Viễn thông Phú Lương.

Cũng tại Chương trình, đại diện các tập thể được khen thưởng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thi đua sản xuất kinh doanh, góp phần cùng VNPT Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp