TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN ATVSLĐ VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO

03-17-2023 11:27:23 GMT+7
|

Ngày 11/3/2023, VNPT Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III tổ chức huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng nhóm 3.

Tại lớp tập huấn, các học viên được củng cố và bổ sung kiến thức các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; kỹ năng lắp đặt, sửa chữa thiết bị viễn thông và thi công làm việc cột cao… đồng thời tham gia thực hành tại trạm BTS. Trước đó, trong tháng 01 năm 2023, VNPT Thái Nguyên cũng đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ các nhóm đối tượng 1, 2, 4, 5, 6 theo quy định. 

Việc tổ chức lớp Tập huấn về công tác ATVSLĐ định kỳ theo quy định là hoạt động thiết thực, với mục đích tuyên truyền thông sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên nhằm duy trì nhận thức, trách nhiệm và chủ động trong công tác An toàn lao động - Vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ có cơ sở để xây dựng được hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động thật tốt, nhằm mục tiêu kiểm soát giảm thiểu tai nạn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động và góp phần vào sự phát triển bền vững của VNPT Thái Nguyên.

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận, chứng chỉ theo từng nhóm đối tượng.

Nguyễn Thoa

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp