VNPT ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC TRAO GIẢI CÁC CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA

09-13-2022 13:59:43 GMT+7
|

Để biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông và VNPT trên địa bàn Thái Nguyên phát động, qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua trong đơn vị, ngày 12/9/2022, VNPT địa bàn Thái Nguyên tổ chức chương trình trao giải thi đua.

Tham dự Chương trình có đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên; Các đồng chí Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn; Trưởng/phụ trách các đơn vị trực thuộc Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thái Nguyên và đại diện các Tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Tại Chương trình, Lãnh đạo VNPT trên địa bàn Thái Nguyên đã biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen năm 2021; các tập thể đạt thành tích trong Chương trình thi đua “Chào mừng 77 năm Ngày Truyền thống Ngành và 75 năm Ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam” do Chuyên môn, Công đoàn VNPT địa bàn Thái Nguyên phát động; thi đua Quý II/2022 cấp Viễn thông Thái Nguyên. Đồng thời trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu đóng góp vào thành công của Dự án CSDLQG về dân cư; nhân viên bán hàng trực tiếp xuất sắc chiến dịch thi đua “Khen thưởng nóng – Chiếm sóng di động tháng 6/2022” cấp Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

Cũng tại Chương trình, các cá nhân/tập thể được khen thưởng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong thi đua sản xuất kinh doanh, góp phần cùng VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Sau Chương trình trao giải thi đua, VNPT địa bàn Thái Nguyên tổ chức giao ban địa bàn tháng 9/2022.

Một số hình ảnh tại Chương trình trao giải:

Đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên trao thưởng cho các đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tập đoàn năm 2021

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT-Thái Nguyên trao thưởng cho các đơn vị được tặng Bằng khen của Tập đoàn năm 2021

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng, PGĐ, Chủ tịch Công đoàn TTKD và đồng chí Phạm Quang Thắng Chủ tịch Công đoàn VTT khen thưởng các tập thể đạt thành tích trong Chương trình thi đua Chào mừng ngày thành lập Ngành và Công đoàn Ngành

Đồng chí Nguyễn Việt Bắc, Phó Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích thi đua quý II cấp VTT

Đại diện các tập thể tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào thi đua SXKD

Đại diện các tập thể tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào thi đua SXKD

Đại diện cá nhân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phong trào thi đua SXKD

Nguyễn Thoa

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp