VNPT ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA “90 NGÀY ĐÊM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021”

10-06-2021 16:52:11 GMT+7
|

Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 20/CTLT-VNPT-CĐVNPT ngày 23/9/2021 của Chuyên môn, Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phát động đợt thi đua đặc biệt đoàn kết, chung sức, đồng lòng chiến thắng đại dịch Covid-19, 90 ngày đêm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021. Sáng ngày 11/10/2021, Chuyên môn, Công đoàn VNPT Thái Nguyên tổ chức lễ phát động Chương trình thi đua “90 ngày đêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021” trực tuyến qua cầu truyền hình.

Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Tòa nhà VNPT Thái Nguyên có đồng chí Lục Vũ Khanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT tại Thái Nguyên, Phó Giám Đốc Phụ trách VNPT Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm Kinh doanh-VNPT Thái Nguyên và lãnh đạo các Phòng, Trung tâm tại khu vực Thành phố Thái Nguyên.

Phát biểu tại Lễ phát động thi đua, đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn, Phó Giám Đốc Phụ trách VNPT Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động VNPT Thái Nguyên trong thời gian qua, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành vượt mức mục tiêu đã đề ra. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị/địa bàn cần dựa trên tình hình thực tế, thay đổi và linh hoạt tạo ra các quyết sách và các phong trào thi đua cụ thể nhằm kích thích, tạo động lực cho người lao động nỗ lực và cống hiến hết mình.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phạm Quang Thắng, Chủ tịch Công đoàn VNPT Thái Nguyên đã thay mặt Công đoàn VNPT Thái Nguyên – TTKD VNPT Thái Nguyên phát động Chương trình thi đua “90 NGÀY ĐÊM PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021” đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong hai đơn vị.

Ngay sau phát động thi đua, lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên, TTKD VNPT Thái Nguyên đã ký cam kết phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cùng với đó, tại VNPT địa bàn các huyện/thị xã/ thành phố, lãnh đạo các Trung tâm Viễn thông và Phòng bán hàng khu vực cũng đã ký cam kết thể hiện quyết tâm của 2 khối trong phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động:

Đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn, Phó Giám Đốc Phụ trách VNPT Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thi đua

Tại điểm cầu VNPT Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Việt Bắc, Phó Giám đốc VNPT Thái Nguyên và đồng chí Nguyễn Tiến Hải Giám đốc TTKD VNPT-Thái Nguyên kí cam kết thi đua

Lãnh đạo Công đoàn hai đơn vị kí cam kết thi đua

Lãnh đạo VNPT địa bàn thành phố Thái Nguyên ký cam kết thi đua

Khí thế quyết tâm thi đua của VNPT địa bàn Phú Bình

VNPT địa bàn Phú Lương

 

VNPT địa bàn Đại Từ

Nguyễn Thoa

 

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp