VNPT THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ VIỄN THÔNG 5G

07-06-2021 14:46:39 GMT+7
|

Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để triển khai dịch vụ viễn thông 5G cho đội ngũ chuyên viên, nhân viên kỹ thuật quản lý mạng di động. Trong các ngày từ 05-06/7/2021, Viễn thông Thái Nguyên tổ chức lớp đào tạo trực tuyến bồi dưỡng kiến thức cơ bản về viễn thông 5G.

Đối tượng tham gia lớp đào tạo bao gồm Chuyên viên kỹ thuật phòng Kỹ thuật - Đầu tư, nhân viên Tổ vô tuyến và nhân viên kỹ thuật hạ tầng các Trung tâm Viễn thông.

Tham gia khóa đào tạo, các học viên sẽ được chuyên gia về lĩnh vực Vô tuyến của Tổng công ty Hạ tầng mạng hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức tổng quan về mạng 5G, một số kết quả đã thử nghiệm thành công 5G trên mạng VNPT... Qua đó, giúp đội ngũ chuyên viên, nhân viên kỹ thuật quản lý mạng di động của VNPT Thái Nguyên chuẩn bị sẵn sàng tham gia quản lý, triển khai, vận hành khai thác mạng 5G của Tập Đoàn.

 

Nguyễn Thoa

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp