THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức đấu giá gói thanh lý cáp đồng không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2021

06-04-2021 14:04:53 GMT+7
|

Viễn thông Thái Nguyên thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá gói thanh lý cáp đồng không có nhu cầu sử dụng đợt 1 năm 2021, Dự án: Nhượng bán thanh lý tài sản, vật tư, công cụ thu hồi, đã hưu hỏng không tái sử dụng được của Viễn thông Thái Nguyên đợt 1 năm 2021

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp