THÔNG BÁO: Lựa chọn tổ chức đấu giá gói Thanh lý ắc quy hỏng, không tái sử dụng được đợt 1 năm 2021

06-04-2021 13:58:44 GMT+7
|

Viễn thông Thái Nguyên thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá gói thanh lý ắc quy hỏng, không tái sử dụng được đợt 1 năm 2021 thuộc Dự án: Nhượng bán thanh lý tài sản, vật tư, công cụ thu hồi, đã hưu hỏng không tái sử dụng được của Viễn thông Thái Nguyên đợt 1 năm 2021.

VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp