VNPT ĐỊA BÀN THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2022

10-11-2022 14:28:47 GMT+7
|

Ngày 10/10/2022, VNPT địa bàn tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2022, nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2022, thống nhất chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên; các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viễn thông Thái Nguyên, Trung tâm Kinh doanh VNPT – Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo đánh giá chất lượng mạng lưới và dịch vụ, thực hiện bộ chỉ số trải nghiệm khách hàng trên địa bàn Quý III/2022, mục tiêu nhiệm vụ Quý IV/2022; Kế hoạch hành động kinh doanh các dịch vụ VT - CNTT trong Quý IV/2022.

(Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Phó Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên, Giám đốc TTKD VNPT-Thái Nguyên báo cáo đánh giá kết quả SXKD quý III/2022)

Trên cơ sở kết quả đã đạt được và những thuận lợi, khó khăn trong sản xuất – kinh doanh tại từng đơn vị, Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các giải pháp khắc phục những tồn tại trong quý IV/2022, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất - kinh doanh đã đề ra.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương kết quả mà các đơn vị đã đạt được, đồng thời yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị tập trung thực hiện các tốt những giải pháp trọng tâm, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Nguyễn Thoa

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp