VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022.

01-24-2022 08:27:04 GMT+7
|

Để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021 và xây dựng các mục tiêu, giải pháp triển khai nhiệm vụ cho năm 2022. Sáng ngày 21/01/2022, Viễn thông Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 qua cầu truyền hình

Dự hội nghị có đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, chuyên môn Viễn thông Thái Nguyên; Kế toán trưởng, Ủy viên BCH Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Trưởng ban thanh tra nhân nhân, Trưởng ban nữ công Viễn thông Thái Nguyên và các đại biểu được các đơn vị trực thuộc bầu tham dự Hội nghị đại biểu Người lao động Viễn thông Thái Nguyên năm 2022.
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Viễn thông Thái Nguyên năm 2021, phương hướng mục tiêu năm 2022; báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; tình hình thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại với người lao động và kết quả giải quyết các kiến nghị của tập thể lao động sau đối thoại; Dự thảo quy chế nội bộ sửa đổi bổ sung năm 2022 và tham luận sôi nổi của các đại biểu.
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ và Ban Thanh tra nhân dân.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
Nguyễn Thoa

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp