VNPT Thái Nguyên tuyển dụng CTV Kỹ thuật viễn thông.
Để biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông và VNPT trên địa bàn Thái Nguyên phát động, qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ phong trào thi đua trong đơn vị, ngày 12/9/2022, VNPT địa bàn Thái Nguyên tổ chức chương trình trao giải thi đua.
Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế trong giai đoạn 2019-2030; trong đó, bệnh án điện tử không chỉ là chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ số, điều quan trọng hơn là tích hợp nhiều tiện ích cho bác sĩ, điều dưỡng và cả nhà quản lý nhằm tăng hiệu quả điều trị và tăng an toàn cho người bệnh.
Dự kiến đầu tháng 7, Bộ TT&TT khởi động tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) “Chuyển đổi số quốc gia”. Từ cuộc thi này, sẽ chọn mẫu logo để thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Thanh toán trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp