Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Quyết định số 462-QĐ/ĐU VTTN ngày 11/11/2022 của Đảng ủy VNPT Thái Nguyên về phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025, từ ngày 17-24/11/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ VNPT Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Chiều ngày 11/11/2022, tại trụ sở VNPT Thái Nguyên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ bổ nhiệm nhân sự quản lý đối với VNPT Thái Nguyên.
Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế trong giai đoạn 2019-2030; trong đó, bệnh án điện tử không chỉ là chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ số, điều quan trọng hơn là tích hợp nhiều tiện ích cho bác sĩ, điều dưỡng và cả nhà quản lý nhằm tăng hiệu quả điều trị và tăng an toàn cho người bệnh.
Dự kiến đầu tháng 7, Bộ TT&TT khởi động tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) “Chuyển đổi số quốc gia”. Từ cuộc thi này, sẽ chọn mẫu logo để thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Thanh toán trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp