Thực hiện Chỉ thị liên tịch số 07/CTLT-VNPT-CĐVNPT ngày 27/4/2022 của Chuyên môn, Công đoàn BCVT Việt Nam về việc triển khai thực hiện 5S tại nhà khách hàng. Nhân dịp Tháng Công nhân và Tháng An toàn - Vệ sinh lao động năm 2022, ngày 07/5/2022 VNPT địa bàn Thái Nguyên tổ chức Lễ ra quân “Triển khai 5S tại địa chỉ khách hàng”.
Ngày 21/4/2022, VNPT Thái Nguyên phối hợp với UBND Thành phố Sông Công tổ chức Khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC) Thành phố Sông Công.
Hệ thống hồ sơ bệnh án điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Y tế trong giai đoạn 2019-2030; trong đó, bệnh án điện tử không chỉ là chuyển hồ sơ giấy sang hồ sơ số, điều quan trọng hơn là tích hợp nhiều tiện ích cho bác sĩ, điều dưỡng và cả nhà quản lý nhằm tăng hiệu quả điều trị và tăng an toàn cho người bệnh.
Dự kiến đầu tháng 7, Bộ TT&TT khởi động tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) “Chuyển đổi số quốc gia”. Từ cuộc thi này, sẽ chọn mẫu logo để thống nhất sử dụng trong toàn bộ các hoạt động của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Thanh toán trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp