THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI HỢP ĐỒNG MẪU

01-07-2020 07:48:04 GMT+7
|

Thông báo thay đổi hợp đồng mẫu

Kính gửi: Quý Khách hàng

Trung tâm  Kinh doanh VNPT – Thái Nguyên thay đổi bộ hợp đồng mẫu như sau:

  1. Thay đổi từ 4 trang thành 2 trang cụ thể.
  2. Tại mẫu hợp đồng mới: Phần Hợp đồng sô…………………………., mã khách hàng …………được đưa xuống dưới dòng Hợp đồng cung cấp dịch vụTại mục Bên cung cấp dịch vụ:
  3. Căn cứ các bộ luật được đưa vào phần Phụ lục Hợp đồng
  4. Tại Điều 1: Được thay bằng điều khoản chi tiết
  5. Tại Điều 2: Được thay bằng điều khoản thi hành
  6. Mẫu cũ: Phần Phụ lục mô tả dịch vụ và quy định về chất lượng dịch vụ được thay bằng Điều khoản chung của hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông truyền hình
  7. Quý khách có nhu cầu ký lại hợp đồng liên hệ 0208.800126 hoặc tại các điểm giao dịch của VNPT.

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp