VNPT-Wifi

05-10-2017 15:39:27 GMT+7
|

Chúng tôi mang đến tiện ích để xây dựng một mạng lưới sử dụng wifi cộng đồng, cung cấp các giải pháp và công nghệ cho mục đích phủ sóng wifi diện rộng

Giải pháp đáp ứng theo phương thức:

Quản lý theo tài khoản người dùng

Cung cấp mã thẻ truy nhập qua SMS

Hệ thống maketing chueyen nghiệm, hiện đại

Đơn giản dễ sử dụng, hình thức đa dạng

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp