Giới thiệu VinaXtra

07-13-2015 15:30:10 GMT+7
|

VinaXtra là dịch vụ di động trả trước mạng VinaPhone. Dịch vụ được thiết kế đặc biệt cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng thông tin di động thường xuyên nhưng muốn kiểm soát mức chi tiêu cước phí của mình.


VinaXtra là dịch vụ di động trả trước mạng VinaPhone. Dịch vụ được thiết kế đặc biệt cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng thông tin di động thường xuyên nhưng muốn kiểm soát mức chi tiêu cước phí của mình.

- Sử dụng VinaXtra bạn sẽ:

+ Không giới hạn thời gian sử dụng

+ Nhắn tin chỉ với 200VND/ bản tin

+ Sử dụng dịch vụ nhạc chuông chờ chỉ phải trả cước thuê bao là 4500VND/ tháng

+ Dễ dàng chuyển đổi sang các loại thuê bao trả trước khác

+ Không phải ký hợp đồng thuê bao và trả phí hoà mạng

+ Có thời gian sử dụng của các mệnh giá nạp tiền dài hơn so với các dịch vụ trả trước khác

 - VinaXtra được cung cấp các dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng của mạng

- Thuê bao VinaXtra cũng có thể chuyển đổi sang ký hợp đồng thuê bao VinaPhone trả sau và ngược lại.

Đặc biệt:

- Hòa mạng mới hoặc chuyển từ các dịch vụ trả trước khác sang: 92 ngày.

- Trong quá trình sử dụng:

+ Nếu không có cuộc gọi đi có cước phát sinh hoặc không nạp thêm tiền vào tài khoản: thời hạn sử dụng sẽ được trừ dần cho đến 0. Sau đó thuê bao sẽ bị khoá 1 chiều và có 10 ngày nhận cuộc gọi bổ sung trước khi thuê bao bị khoá 2 chiều (tương tự như VinaCard).

+ Nếu có bất kỳ cuộc gọi đi có tính cước hoặc nạp thẻ mệnh giá bất kỳ: thời hạn sử dụng tài khoản sẽ được gia hạn thành 92 ngày, tính từ ngày có cuộc gọi đi hoặc ngày nạp thẻ.

VinaXtra là dịch vụ di động trả trước mạng VinaPhone. Dịch vụ được thiết kế đặc biệt cho các đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng thông tin di động thường xuyên nhưng muốn kiểm soát mức chi tiêu cước phí của mình.

- Sử dụng VinaXtra bạn sẽ:

+ Không giới hạn thời gian sử dụng

+ Nhắn tin chỉ với 200VND/ bản tin

+ Sử dụng dịch vụ nhạc chuông chờ chỉ phải trả cước thuê bao là 4500VND/ tháng

+ Dễ dàng chuyển đổi sang các loại thuê bao trả trước khác

+ Không phải ký hợp đồng thuê bao và trả phí hoà mạng

+ Có thời gian sử dụng của các mệnh giá nạp tiền dài hơn so với các dịch vụ trả trước khác

 - VinaXtra được cung cấp các dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng của mạng

- Thuê bao VinaXtra cũng có thể chuyển đổi sang ký hợp đồng thuê bao VinaPhone trả sau và ngược lại.

Đặc biệt:

- Hòa mạng mới hoặc chuyển từ các dịch vụ trả trước khác sang: 92 ngày.

- Trong quá trình sử dụng:

+ Nếu không có cuộc gọi đi có cước phát sinh hoặc không nạp thêm tiền vào tài khoản: thời hạn sử dụng sẽ được trừ dần cho đến 0. Sau đó thuê bao sẽ bị khoá 1 chiều và có 10 ngày nhận cuộc gọi bổ sung trước khi thuê bao bị khoá 2 chiều (tương tự như VinaCard).

+ Nếu có bất kỳ cuộc gọi đi có tính cước hoặc nạp thẻ mệnh giá bất kỳ: thời hạn sử dụng tài khoản sẽ được gia hạn thành 92 ngày, tính từ ngày có cuộc gọi đi hoặc ngày nạp thẻ.

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp