TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VNPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN GỬI THƯ KHEN THƯỞNG VÀ BIỂU DƯƠNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

11-15-2021 08:38:40 GMT+7
|

Sáng ngày 15/11/2021, tại Trung tâm Viễn thông Định Hóa, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng địa bàn VNPT Định Hóa, Giám đốc TTVT Định Hóa đã thừa ủy quyền Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trao thư và khen thưởng cho đồng chí Nguyễn Tuấn Đạt, nhân viên Trung tâm Viễn thông Định Hóa về hành động tốt đẹp "nhặt được của rơi trả người đánh mất". Dưới đây là toàn văn thư khen của đồng chí Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên:

Tin mới hơn
Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp