THÔNG BÁO

04-06-2023 08:19:09 GMT+7
|

Viễn thông Thái Nguyên thông báo về việc: Mời chào giá cạnh tranh Dự án: Thanh lý tài sản, vật tư, công cụ thu hồi, đã hư hỏng không tái sử dụng được của Viễn thông Thái Nguyên đợt 1 năm 2023

Viễn thông Thái Nguyên thông báo chào giá cạnh tranh thanh lý vật tư, công cụ thu hồi, đã hư hỏng không tái sử dụng được của Viễn thông Thái Nguyên đợt 1 năm 2023, như sau:

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp