TẬP HUẤN LẮP ĐẶT, SỮA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ LÀM VIỆC TRÊN CAO

05-22-2024 15:17:31 GMT+7
|

Ngày 16/5/2024, VNPT Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III tổ chức huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên thuộc đối tượng nhóm 3.

Tại lớp tập huấn, các học viên được củng cố và bổ sung kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn về an toàn vệ sinh lao động; kỹ năng lắp đặt, sửa chữa thiết bị viễn thông và thi công làm việc trên cao… đồng thời tham gia thực hành thực tế trên cột cao. Kết thúc khóa huấn luyện, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận, chứng chỉ theo từng nhóm đối tượng. Trước đó, trong tháng 01/2024, VNPT Thái Nguyên đã tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ các nhóm đối tượng khác theo quy định.

Việc tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là hoạt động định kỳ được Lãnh đạo VNPT Thái Nguyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm mục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, qua đó góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp