VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

10-15-2022 15:55:41 GMT+7
|

Vừa qua, Viễn thông Thái Nguyên đã tổ chức đối thoại tại nơi làm việc năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc, nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai cơ chế, chính sách đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, cùng nỗ lực hướng tới hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Tham gia đối thoại tại các đơn vị trực thuộc có đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên; đồng chí Phạm Quang Thắng, Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Thái Nguyên; đại diện các Phòng/Tổ Chức năng và toàn thể cán bộ, người lao động các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của Viễn thông Thái Nguyên, những vướng mắc, tồn tại của đơn vị; các cơ chế chính sách mới của Viễn thông Thái Nguyên; trao đổi, thảo luận những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nội dung của thỏa ước lao động tập thể; công tác tiền lương; chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như chế độ độc hại, thời gian làm việc, nghỉ ngơi; chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, trang bị phương tiện bảo hộ lao động…  những kiến nghị của người lao động đều được Lãnh đạo Viễn thông Thái Nguyên giải quyết thỏa đáng ngay tại Hội nghị.

 

Việc tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc đã tạo nên không khí làm việc cởi mở, thân thiện, tạo điều kiện cho người lao động nắm bắt được các mục tiêu, định hướng phát triển của đơn vị và tham gia ý kiến bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp của chính mình, từ đó xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định góp phần xây dựng Viễn thông Thái Nguyên phát triển bền vững.

Nguyễn Thoa

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp