ĐẢNG BỘ VNPT THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC SINH HOẠT DƯỚI CỜ

09-06-2022 09:10:42 GMT+7
|

Sau khi tình hình dịch covid-19 được kiểm soát, sáng ngày 05/9/2022, Đảng bộ VNPT Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt dưới cờ tháng 9/2022 trực tuyến qua cầu truyền hình nhằm tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau nghi lễ chào cờ thiêng liêng, đồng chí Lục Vũ Khanh, Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên đã thông tin tới cán bộ công nhân viên VNPT Thái Nguyên các quy định, chính sách mới của Nhà nước và UBND tỉnh Thái Nguyên, kết quả công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất Kinh doanh 08/2022 và một số nhiệm vụ trọng tâm của VNPT trên địa bàn Thái Nguyên tháng 9/2022.
Đồng chí Lục Vũ Khanh, Trưởng Đại diện VNPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên phát biểu tại buổi sinh hoạt dưới cờ
Thông qua hoạt động Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động VNPT Thái Nguyên về tinh thần yêu nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Hoạt động này còn truyền năng lượng tích cực giúp cán bộ công nhân viên VNPT Thái Nguyên sẵn sàng bắt đầu 1 tuần mới, 1 tháng mới với “Tâm sáng, trí tuệ sáng” quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Thoa

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp