ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỄN THÔNG THÁI NGUYÊN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2022-2027

03-07-2022 10:20:28 GMT+7
|

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW ngày 06/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 272-KH/ĐUCQ ngày 12/7/2021 của Hội Cựu Chiến binh Khối các Cơ quan tỉnh Thái Nguyên, sáng ngày 05/3/2022, Hội Cựu chiến binh Viễn thông Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trực tuyến qua cầu truyền hình.

Toàn cảnh Đại hội tại điểm cầu tầng 11 Tòa nhà VNPT Thái Nguyên

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên; Đồng chí Ngô Minh Tùng, Ủy viên BTV Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh; Đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên; Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Viễn thông Thái Nguyên, cùng các đại biểu là các cựu chiến binh đến từ các Chi hội trực thuộc Hội CCB Viễn thông Thái Nguyên.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB Viễn thông Thái Nguyên đã xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, đấu tranh chống mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội trong đơn vị; Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên, Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh; Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập hợp, động viên Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, ban liên lạc Cựu quân nhân, nhằm tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cấp ủy và chính quyền ở cơ sở; Tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống

    Tại Đại hội Hội CCB Viễn thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, nhất trí cao thông qua: Báo cáo tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2017-2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2022-2027; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2017-2022) .

    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên;  Đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội CCB Viễn thông Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Hội CCB Viễn thông Thái Nguyên trong nhiệm kỳ tới phát huy phẩm chất "Anh Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Cựu chiến binh, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền bằng những việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tại đơn vị, địa phương.

Đồng chí Ngô Văn Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Đồng chí Lục Vũ Khanh, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Trưởng Đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Thái Nguyên, Phó Giám đốc phụ trách Viễn thông Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo

  Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội CCB Viễn thông Thái Nguyên khóa IV gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thành Đô – Chủ tịch Hội, đồng chí Ma Văn Thọ – Phó chủ tịch Hội, đồng chí Nguyễn Văn Tính - Ủy viên BCH. Đại hội cũng thống nhất bầu 05 đồng chí dự Đại hội đại biểu Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Nguyễn Thoa

 

Chăm sóc khách hàng
Dịch vụ giải đáp